Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Organy i osoby sprawujące funkcje

Dyrektor Szkoły: mgr Przemysław Zimniak

Wicedyrektor: mgr Iwona Wendt 

Organami Szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Kompetencje Organów szkoły zostały określone w ustawie o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730 i w Statucie szkoły.

Czas udostępnienia: 2024-04-16
Pokaż metadane