Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Zamówienia publiczne

 • „Remont sufitu Krytej Pływalni Wodny Raj”

  2021-11-17 12:29:58

  Na Platformie Zakupowej III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim  prowadzony jest przetarg o nazwie „Remont sufitu Krytej Pływalni Wodny Raj"- dotyczy sufitu w hali basenowej ( platformazakupowa.pl/pn/3liceum_ostrow ).

 • Zapytanie ofertowe

  2021-09-20 15:18:18

  „Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez doposażenie Ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim”

 • Przetarg na „Modernizację korytarzy i klatek schodowych wraz z WC etap II”

  2020-12-02 15:07:20

  Przetarg na „Modernizację korytarzy i klatek schodowych wraz z WC etap II” jest prowadzony na stronie LINK https://platformazakupowa.pl/pn/3liceum_ostrow Link umożliwia dopisywanie się wykonawców do grupy wykonawców. oraz śledzenie historii...