Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Struktura organizacyjna

  • Organy i osoby sprawujące funkcje

   2024-04-16 14:12:28

   Dyrektor Szkoły: mgr Przemysław Zimniak Wicedyrektor: mgr Iwona Wendt  Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski. Kompetencje Organów szkoły zostały określone w ustawie o systemie oświaty...

  • Nauczyciele i inni pracownicy w roku szkolnym 2023/2024

   2023-09-21 09:41:31

   Język polski mgr Violetta Krykwińska mgr Sylwia Szubert mgr Maria Libera mgr Karolina Szybka -Kmiecik dr Małgorzata Juda Mieloch Język angielski mgr Agnieszka Dudziak mgr Monika Olejnik-Zimniak lic. Lidia Stachurska mgr Małgorzata...

  • Schemat organizacyjny

   2021-03-09 13:53:56