Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

III Liceum Ogólnokształcącego

w Ostrowie Wielkopolskim.

 

MISJA SZKOŁY:  „Żyć dla siebie i innych”

Jesteśmy szkołą, w której praca wychowawcza z młodzieżą opiera się na uniwersalnych wartościach. Chcemy wychowywać młodzież do miłości, odpowiedzialności, tolerancji i samodzielności. Osiągniemy to poprzez:

 • ciekawie i nowatorsko prowadzone zajęcia edukacyjne,
 • naukę języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
 • przedmiotowe warsztaty tematyczne (koła zainteresowań),
 • różnorodną ofertę zajęć sportowych (pływanie, aerobik, siłownia),
 • zajęcia z informatyki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych,
 • wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze i zagraniczne.

Zapewniamy:

 • doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną,
 • pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
 • bogato wyposażoną bibliotekę,
 • nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową,
 • nowoczesną pływalnię, boisko wielofunkcyjne, siłownię.

W naszej szkole znajdzie się miejsce dla każdego ucznia. Każdemu młodemu człowiekowi i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach życia.

Absolwent liceum:

 • potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę oraz brać za nią odpowiedzialność,
 • potrafi pracować w zespole,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • wyraża własne myśli i uczucia dając to samo prawo innym,
 • jest obowiązkowy,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych,
 • podejmuje trudne zadania,
 • dokonuje samooceny,
 • potrafi być altruistą,
 • szanuje tradycje,
 • poszukuje prawdy i piękna,
 • jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
 • potrafi samodzielnie podejmować decyzje i jest świadomy ich konsekwencji.

Aktualności

Licznik wejsc: 40004