Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Rejestry, ewidencja, archiwa

 1. Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie Dz. U. z 2011r., nr 123, poz. 689. W instrukcji omówione są m.in. zasady obiegu akt, załatwiania spraw i prowadzenia składnicy akt.
 2. Wszystkie akta przechowywane w komórce organizacyjnej po ich załatwieniu przekazuje się do składnicy akt.
 3. Rejestry udostępniane są osobom, których one dotyczą lub ich przedstawicielom ustawowym.

Rejestry, ewidencje, archiwa.

 • księga uczniów
 • rejestr wydanych upoważnień,
 • rejestr pokwitowań wydanych świadectw ukończenia
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wypadków przy pracy pracowników
 • rejestr wypadków uczniów
 • rejestr delegacji służbowych
 • rejestr wystawionych faktur VAT
 • rejestr wystawionych not
 • rejestr sprzedaży VAT
 • rejestr urlopów wypoczynkowych pracowników samorządowych
 • rejestr nagród i odznaczeń nauczycieli
 • rejestr list płac
 • rejestr przekazywanych informacji do BIP
 • karty ewidencyjne wydanych z tytułu BHP środków ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego
 • księga druków ścisłego zarachowania
 • księga środków trwałych
 • księga wartości niematerialnych i prawnych
 • księga pozostałych środków trwałych-ewidencja ilościowo-wartościowa
 • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej
 • zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych
 • zestawienia ewidencji analitycznej
 • dziennik - księga główna
Czas udostępnienia: 2015-08-11
Pokaż metadane