Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

 

 Załącznik nr. 1 do Zarządzenia  nr 6/2021 z dnia 17 marca 2021 r.

 

Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim

 i na Krytej Pływalni „Wodny Raj” na rok 2021-2022

 

            Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Lp.

Zakres działalności

Osoba odpowiedzialna

Sposób realizacji

Czas realizacji

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności

Redaktorzy strony internetowej i BIP

Zamieszczenie informacji na stronie internetowej i BIP

Do końca marca 2021 r.

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2021

koordynator

Opracowanie planu działania, przekazanie Dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia

Do końca marca 2021 r.

3

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

1/architektonicznym

2/ cyfrowym

3/ informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator, redaktorzy strony internetowej i BIP

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej i stronie BIP   informacji kontaktowych

Realizacja w całym zakresie działania

4

Analiza stanu obiektu III LO i Krytej Pływalni „Wodny Raj” pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator, kierownik gospodarczy

Przegląd stanu dostosowania obiektu ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno- komunikacyjnym.

Do końca marca 2021 r.

5

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania obiektu III LO i Krytej Pływalni do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

koordynator

Sporządzenie deklaracji dostępności zgodnie z zapisem art.6 ustawy

Do końca marca 2021 r.

6

Szkolenie z obowiązków koordynatora dostępności w nawiązaniu do ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

koordynator

Udział w seminarium dla koordynatorów ds. dostępności

Na bieżąco w zależności od potrzeb

7

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy

Koordynator, redaktorzy strony internetowej i BIP

Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły, podanie treści raportu do publicznej wiadomości na stronie BIP szkoły

Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r.

Kolejne  w terminach przewidzianych w Ustawie

8

Bieżące monitorowanie potrzeb i wymagań związanych z dostępnością.

koordynator

 

Na bieżąco w zależności od potrzeb

           

Diagnoza

Działanie

Stan (czy zrealizowany)

Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji

Audyt architektoniczny

 

TAK

Zalecenia do wdrożenia:

Budynek szkoły przy ul. Wojska Polskiego 17

1. Wymiana oznaczeń na drzwiach wejściowych i do pomieszczeń w ciągu administracyjnym na wypukłe i oznaczenie ich brajlem.

 2. Wykonanie przy wejściu do szkoły  planu tyflograficznego odzwierciedlającego przestrzeń kondygnacji budynku.

4.Zamontowanie dzwonka dźwiękowego przed głównym wejściem do budynku, informującego pracownika o konieczności wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostkę (dzwonek na wysokości do 120 cm.)

5. Znak „Parking dla niepełnosprawnych”

6. Najazd krawężnikowy

 

Budynek Krytej Pływalni „Wodny Raj” ul. Wojska Polskiego 17:

1.Wykonanie przy wejściu do budynku  planu tyflograficznego odzwierciedlającego przestrzeń kondygnacji budynku.

2. Zakup rampy  aluminiowej  przenośnej

na schody na niecce basenowej umożliwiającej zjazd na plażę przy basenie.

Audyt cyfrowy

TAK

 

1.Dodanie na stronie internetowej kontrastu treści w stosunku do tła oraz zmiany wielkości czcionki.

Audyt informacyjno- komunikacyjny

TAK

Zamieszczono informacje na stronie internetowej i stronie BIP szkoły

 

Audyt procedur

NIE

 

 

Czas udostępnienia: 2022-03-02
Pokaż metadane