Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Status prawny

Szkoła jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Organem prowadzącym placówkę jest: Powiat Ostrowski.
Organem nadzoru pedagogicznego jest: Wielkopolski Kurator Oświaty.
Działalność szkoły regulują akty prawne dostępne na stronie www.bip.men.gov.pl i statut szkoły.

Czas udostępnienia: 2019-01-23
Pokaż metadane