Logo Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej III Liceum Ogólnokształcące

Dostęp do informacji publicznych nieumieszczonych w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,
a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora III Liceum Ogólnokształcącegow Ostrowie Wielkopolskim na adres:  ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Wniosek można pobrać z załączników.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. z 2022 r. poz 902).

Załączone pliki

Czas udostępnienia: 2024-04-16
Pokaż metadane