Strona główna III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO


 Budynek III LO w Ostrowie Wielkopolskim

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
III Liceum Ogólnokształcącego
w Ostrowie Wielkopolskim.

 

MISJA SZKOŁY:  "Żyć dla siebie i innych"

Jesteśmy szkołą, w której praca wychowawcza z młodzieżą opiera się na uniwersalnych wartościach. Chcemy wychowywać młodzież do miłości, odpowiedzialności, tolerancji
i samodzielności. Osiągniemy to poprzez:
•    ciekawie i nowatorsko prowadzone zajęcia edukacyjne,
•    naukę języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski),
•    przedmiotowe warsztaty tematyczne (koła zainteresowań),
•    różnorodną ofertę zajęć sportowych (pływanie, aerobik, siłownia),
•    zajęcia z informatyki w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych,
•    wycieczki przedmiotowe, krajoznawcze i zagraniczne.

Zapewniamy:
•    doskonale przygotowaną kadrę pedagogiczną,
•    pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
•    bogato wyposażoną bibliotekę,
•    nowocześnie wyposażoną pracownię komputerową,
•    nowoczesną pływalnię, boisko wielofunkcyjne, siłownię.

W naszej szkole znajdzie się miejsce dla każdego ucznia. Każdemu młodemu człowiekowi
i rodzicom zapewniamy pomoc w różnych dziedzinach życia.

Absolwent liceum:
•    potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę oraz brać za nią odpowiedzialność,
•    potrafi pracować w zespole,
•    ma poczucie własnej wartości,
•    wyraża własne myśli i uczucia dając to samo prawo innym,
•    jest obowiązkowy,
•    dba o bezpieczeństwo własne i innych,
•    podejmuje trudne zadania,
•    dokonuje samooceny,
•    potrafi być altruistą,
•    szanuje tradycje,
•    poszukuje prawdy i piękna,
•    jest życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
•    potrafi samodzielnie podejmować decyzje i jest świadomy ich konsekwencji.