Struktura własnościowa, majątek

 

III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostrowskiego.

 

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Powiatu Ostrowskiego.

 

Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny trwały zarząd nieruchomością.

 

Lista załączników