Przyjmowanie i załatwianie spraw

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maria Tomalak

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

w poniedziałki od 14.30 do 15.30

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Wendt

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków

we wtorki 14.30 do 15.30

 

Pozostałe dni w zależności od pilności sprawy, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

z pracownikiem sekretariatu szkoły.

 

SEKRETARIAT SZKOŁY

Czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

 

Przy załatwianiu spraw w III Liceum  Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim, osoby niepełnosprawne proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod numerem
62 736 24 94, w celu uzgodnienia sposobu załatwienia sprawy z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.