Nauczyciele i inni pracownicy w roku szkolnym 2018/2019

Język polski

mgr Violetta Krykwińska

mgr Sylwia Szubert

mgr Maria Libera

mgr Karolina Szybka -Kmiecik

 

Język angielski

mgr Agnieszka Dudziak

mgr Anna Matysiak

mgr Monika Olejnik-Zimniak

lic. Lidia Stachurska

mgr Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak

mgr Wasiak Anita

mgr  Alina Wesołowska-Lisiak

 

Język niemiecki

mgr Tomasz Kaczorowski

mgr Marcin Olejnik

 

Język francuski

mgr Beata Kozińska-Kaczmarek

 

Język łaciński

mgr Karolina Szybka-Kmiecik

 

Język włoski

mgr Karolina Lis

 

Wiedza o kulturze

mgr Renata Pacyna

 

Historia

mgr Piotr Szczepaniak

mgr Agnieszka Poprawska

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Szczepaniak

mgr Agnieszka Poprawska

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Marcin Olejnik

mgr Przemysław Zimniak

 

Geografia

mgr Donata Kasprzak

mgr Przemysław Zimniak

 

Biologia

mgr Agnieszka Sobczak

dr Jacek Pawłowski

mgr Marzena Jesiołowska

 

Chemia

mgr Katarzyna Więcławik

mgr Agnieszka Sobczak

 

Fizyka

mgr Marzena Jesiołowska

 

Matematyka

mgr Iwona Wendt

mgr Dorota Żyłka

mgr Krystyna Chmielewska

mgr Justyna Janecka

 

Informatyka

mgr Marcin Grzybek

 

Wychowanie fizyczne

mgr Grażyna Cieśla

mgr Izabela Lis

mgr Włodzimierz Malik

mgr Tomasz Wasielak

mgr  Magdalena Zeissel

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Antoni Szczurek

 

Religia

ks. mgr Błażej Jędrzejak

ks. mgr Daniel Kalis

ks. mgr Paweł Gomółka

 

Biblioteka

mgr Danuta Marcinkowska

 

Chór szkolny

mgr Renata Pacyna

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Antoni Szczurek

 

Edukacja pożarnicza

mgr Antoni Szczurek

 

Edukacja prawna

Piotr Szczepaniak

 

Pedagog szkolny

mgr Ana Głodek

 

Doradca zawodowy

mgr Barbara Niemand

 

Jednostka zatrudnia 42 nauczycieli, z których:

·         31dyplomowanych

·           4 mianowanych

·           6 kontraktowych

·           1 stażysta

 

Pracownicy administracji i obsługi to 23 osoby, w tym:

·         Główna księgowa

·         Kierownik gospodarczy

·         Sekretarz szkoły

·         Sekretarka

·         Pomoc administracyjno-biurowa

·         Starszy ratownik

·         Ratownik

·         Starszy konserwator

·         Konserwator

·         Robotnik wysoko wykwalifikowany

·         Robotnik wykwalifikowany

·         Sprzątaczki krytej pływalni

·         Sprzątaczki szkoły