Nauczyciele i inni pracownicy
Język polski
mgr Violetta Krykwińska
mgr Sylwia Szubert
mgr Maria Świtała-Jarnecka

Język angielski
mgr Agnieszka Dudziak
mgr Anna Matysiak
mgr Monika Olejnik-Zimniak
lic. Lidia Stachurska
mgr Małgorzata Wawrzyniak-Pastuszak
mgr Wasiak Anita
mgr Alina Wesołowska-Lisiak

Język niemiecki
mgr Tomasz Kaczorowski
mgr Marcin Olejnik
lic. Michał Stanek

Język francuski
mgr Beata Kozińska-Kaczmarek

Język łaciński
mgr Sylwia Maleszka

Wiedza o kulturze
mgr Renata Pacyna

Historia
mgr Piotr Szczepaniak
mgr Agnieszka Poprawska

mgr Jan Welsand

Wiedza o społeczeństwie
mgr Piotr Szczepaniak
mgr Agnieszka Poprawska

mgr Jan Welsand

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Marcin Olejnik
mgr Przemysław Zimniak

Geografia
mgr Donata Kasprzak
mgr Przemysław Zimniak

Biologia
mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Agnieszka Golicka
dr Jacek Pawłowski

Chemia
mgr Jadwiga Boroch
mgr Katarzyna Więcławik
mgr Agnieszka Golicka

Fizyka
mgr Katarzyna Więcławik
mgr Dariusz Perliński

Matematyka
mgr Iwona Wendt
mgr Dorota Żyłka
mgr Krystyna Nykiel
mgr Krystyna Chmielewska
mgr Justyna Janecka

Informatyka
mgr Marcin Grzybek
mgr Dariusz Perliński

Wychowanie fizyczne
mgr Grażyna Cieśla
mgr Izabela Lis
mgr Włodzimierz Malik
mgr Tomasz Wasielak
mgr  Magdalena Zeissel

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Antoni Szczurek

Religia
ks. mgr Błażej Jędrzejak
ks. mgr Daniel Kalis
ks. mgr Łukasz Olejnik

Biblioteka
mgr Małgorzata Czemplik
mgr Danuta Marcinkowska

Chór szkolny
mgr Renata Pacyna

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Antoni Szczurek
mgr Maria Tomalak

Pedagog szkolny
mgr Anna Głodek

Doradca zawodowy
mgr Barbara Niemand

Jednostka zatrudnia 48 nauczycieli, z których:
•    33 jest dyplomowanych
•    10 jest mianowanych
•    3 jest kontraktowych
•    2 jest stażystów

Pracownicy administracji i obsługi to 22 osoby, w tym:
•    Główna księgowa
•    Kierownik gospodarczy
•    Sekretarz szkoły
•    Sekretarka
•    Pomoc administracyjno-biurowa
•    Kasjer
•    Starszy ratownik
•    Ratownik
•    Starszy konserwator
•    Robotnik wysokowykwalifikowany
•    Robotnik wykwalifikowany
•    Sprzątaczki krytej pływalni
•    Sprzątaczki szkoły